Bệnh Best ảnh hưởng như thế nào đến thị lực?

Các triệu chứng của bệnh Best xuất hiện theo từng giai đoạn trong một khoảng thời gian trong năm. Ban đầu không có sự thay đổi nào. Các giai đoạn sau liên quan đến giảm khả năng thị lực trung tâm ở một hoặc cả hai mắt. Mọi thứ sẽ trở nên mờ dần và méo mó.

Thị lực trung tâm có thể giảm đến 20/100 trong những giai đoạn sau. Nhưng bạn sẽ không bị mất thị lực nghiêm trọng. Hoặc bạn có thể bị mất thị lực ở một mắt, nhưng không phải bên mắt còn lại.

Xem thêm  Bé 1 tuổi bị nhiễm virus Herpes