Bệnh lệch lạc tình dục – chứng Transvestite

Dưới đây là hai trường hợp khá điển hình của chứng Transvestite: bệnh nhân thứ ...