Cân đo chỉ số cơ thể có chính xác không?

Để thuận tiện cho việc theo dõi các chỉ số sức khỏe hoặc cân nặng ...