Ghép tim nhân tạo thành công cho người suy tim giai đoạn cuối

06/04/2019, 21:27 143 lượt xem
Một bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công một ca ghép tạng đặc biệt, đó là cấy ghép thành công tim nhân tạo hổ trợ tâm thất cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.