Xét nghiệm máu đưa ra cảnh báo sớm về tình trạng thải ghép thận

Xét nghiệm máu đưa ra cảnh báo sớm về tình trạng thải ghép thận

Một chữ ký biểu hiện gen có thể được xác định qua trung gian tế bào T bị từ chối (TCMR) trước thời gian ở những trường hợp nhận ghép thận, theo một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào ngày 1 tháng 3 trên EBioMedicine.

Tiến sĩ Sofia Christakoudi, từ Đại học King London, và các đồng nghiệp đã kiểm tra biểu hiện phản ứng chuỗi polymerase qua đó định lượng thời gian thực của 22 gen trong mẫu máu ngoại vi từ 248 bệnh nhân ghép thận trong nghiên cứu. Từ đó họ đã điều chỉnh biểu hiện gen được tạo ra từ các mô hình hiệu ứng hỗn hợp ở những bệnh nhân ổn định. Ngoài ra, trong quá trình hồi quy đã dựa trên 27 bệnh nhân ổn định và 27 bệnh nhân từ chối tế bào T (TCMR) được chứng minh bằng sinh thiết để chọn gen.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu nhận thấy một TCMR được xác nhận từ đường cong đặc trưng được thu từ máy với hoạt động là 0,84, độ nhạy và độ đặc hiệu tương ứng là 0,67 và 0,85. Ngoài ra, 7 tuần trước khi chẩn đoán sinh thiết, xác suất ước tính của TCMR có sự gia tăng và sẽ giảm đi sau khi điều trị. Một số thay đổi đã được nhìn thấy trong biểu hiện gen ở tất cả các bệnh nhân, trong đó có hơn 24% các mẫu của bệnh nhân ổn định và 40% các mẫu sinh thiết dương tính dương tính với TCMR. 

Tuy nhiên điều này cần xem xét thêm để có thể xác nhận những kỹ thuật này đáng tin cậy có thể được sử dụng trong lâm sàng, và sẽ rất thú vị nếu nghiên cứu này được phát triển hơn nữa, một đồng tác giả cho biết.