Từ chất nôn ra có thể biết nguyên nhân gây nôn ở trẻ hay không?

Từ chất nôn ra có thể biết nguyên nhân gây nôn ở trẻ hay không?

Qua quan sát kỹ màu sắc, mùi và số lượng chất nôn ra có thể sơ bộ biết được nguyên nhân gây nôn, là cơ sở cho việc chẩn đoán lâm sàng. Ví dụ nôn ra máu có màu cà phê, gợi ý dạ dày xuất huyết, thường là do trẻ bị viêm, loét dạ dày. Khi tắc môn vị thì vật nôn ra có mùi chua thối đặc biệt, lượng nôn ra nhiều lại chứa nhiều bã hoặc thức ăn cách đêm. Khi tắc ruột non thấp hoặc rò dạ dày, đại tràng thì chất nôn ra có mùi phân thối. Trẻ bị bệnh giun chui túi mật thì có thể nôn ra chất như nước mật và có thể nôn ra cả giun.
 

Các câu hỏi liên quan