Trẻ béo phì có nguy cơ cao mắc các tình trạng y tế nghiêm trọng

Trẻ béo phì có nguy cơ cao mắc các tình trạng y tế nghiêm trọng

Một nghiên cứu mới được trình bày tại Hội nghị châu Âu về Béo phì ở Glasgow, Scotland (28/4/2019 - 1/5/2019) cho thấy trẻ em béo phì có nguy cơ cao phải cấp cứu tại bệnh viện so với những trẻ em có cân nặng bình thường. Nghiên cứu được thực hiện bởi Taimoor Hasan và các đồng nghiệp tại Đại học York tại Anh.

Thông thường những trường hợp bị thừa cân và béo phì đều được biết đến là có nguy cơ cao mắc phải một số tình trạng y tế rất nghiêm trọng và tình trạng này dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ y tế ngày càng gia tăng. Không giống như béo phì ở người lớn, béo phì ở trẻ em rất ít được quan tâm, vì vậy trong nghiên cứu mới này, các tác giả đã tìm cách phân tích mối liên quan giữa thừa cân hoặc béo phì với mức độ sử dụng dịch vụ y tế trong thời thơ ấu.

Nhóm nghiên cứu đã dựa vào phân tích của họ về các nghiên cứu quan sát được lựa chọn từ một số cơ sở dữ liệu nghiên cứu y tế (MEDLINE, EMBASE, PubMed, Web of Science và CINAHL) cho đến tháng 6 năm 2018. Và bất kỳ đánh giá tác động của việc thừa cân hoặc béo phì trong việc sử dụng dịch vụ y tế trẻ em (từ 0-18 tuổi) đều được chọn để nghiên cứu chi tiết hơn.

Đã có 35 nghiên cứu đủ điều kiện được sử dụng để đánh giá vấn đề này. Và những nghiên cứu này sẽ báo cáo về các biện pháp khác nhau của việc sử dụng dịch vụ y tế. Trong đó có 13 nghiên cứu báo cáo về các lần khám ngoại trú, 9 nghiên cứu tại khoa cấp cứu (ED), 5 nghiên cứu về nhập viện và 4 nghiên cứu về thời gian nằm viện. Chỉ có 7 trong số các nghiên cứu này báo cáo đủ dữ liệu đưa vào phân tích tổng hợp meta (sáu từ Hoa Kỳ và một từ Canada).

Vì vậy khi các tác giả so sánh với trẻ cân nặng khỏe mạnh, thì những trẻ béo phì cho thấy có khả năng đến khoa cấp cứu trung bình cao hơn 36%, trong khi trẻ thừa cân có khả năng sử dụng dịch vụ cấp cứu cao hơn 17%. Ngoài ra, béo phì cũng được phát hiện có liên quan đến sự gia tăng trung bình khoảng 9% số lượt truy cập vào các dịch vụ ngoại trú, mặc dù điều này chỉ có ý nghĩa thống kê.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu còn nhận thấy các dịch vụ y tế khác như tỷ lệ nhập viện hoặc thời gian nằm viện, có mối liên quan tới trọng lượng vượt quá mức cho phép. Một số nghiên cứu báo cáo sự gia tăng, trong khi những nghiên cứu khác báo cáo việc sử dụng dịch vụ y tế đang có chiều hướng giảm đi.

Trong tất cả các nghiên cứu đủ điều kiện, họ còn nhận thấy sự gia tăng việc sử dụng khoa cấp cứu và dịch vụ ngoại trú cho trẻ béo phì và thừa cân, mặc dù mối liên hệ giữa cân nặng của trẻ và khả năng đi khám là khác nhau.

Các tác giả kết luận: Để đánh giá và phân tích tổng hợp đã xác định việc sử dụng các dịch vụ cấp cứu - ngoại trú ở trẻ béo phì đang tăng lên. Sau khi 7 nghiên cứu được kết hợp, cho thấy trẻ béo phì có nguy cơ đến khoa cấp cứu cao hơn 36% so với những trẻ có cân nặng bình thường.

Họ nói thêm: Đánh giá này cũng xác định rằng việc sử dụng dịch vụ y tế nên được xác định bởi các thông số khác nhau và cần nghiên cứu thêm nhằm hiểu rõ hơn về mối liên quan của bệnh béo phì ở trẻ em với các thông số rộng lớn này.

Được cung cấp bởi Hội nghị châu Âu về Béo phì.