Ích mẫu

Ích mẫu

Còn gọi là ích mẫu thảo, sung úy, chói đèn.Tên khoa học Leonurus heterophyllus Sw.Thuộc họ Hoa môi Lamiaceae (Labiatae) Cây ích mẫu cung cấp cho ta 2 vị ...

Mã tiền

Mã tiền

Mã tiền ・ Strychnos nux-vomica L., thuộc họ Mã tiền - Loganiaceae.Mô tả Mã tiền:Mã tiền là cây gỗ cao 5-12m, tới 25m, phân cành trên 7m. vỏ thân Mã tiền màu xám ...