Thuốc tăng huyết áp và hoạt động của thuốc

Thuốc tăng huyết áp và hoạt động của thuốc

Đối với hầu hết mọi người, thuốc luôn là một phần chính nằm trong kế hoạch hạ huyết áp của họ. Những loại thuốc này, còn được gọi là thuốc "chống tăng huyết áp", nhưng chúng không chữa được huyết áp cao. Tuy nhiên thuốc có thể giúp đưa huyết áp trở lại phạm vi bình thường.

Ngoài ra những loại thuốc bạn nên dùng phụ thuộc vào những điều như:

 • Huyết áp của bạn cao bao nhiêu?
 • Điều gì gây ra nó?
 • Cơ thể bạn phản ứng với thuốc như thế nào?
 • Các vấn đề sức khỏe khác mà bạn có.

Bên cạnh đó nhiều người cần nhiều hơn một loại thuốc để kiểm soát huyết áp cao. Và có thể mất một thời gian, bác sĩ mới tìm ra các loại thuốc và liều lượng phù hợp nhất với bạn.

Thuốc lợi tiểu

Chúng thường được gọi là "thuốc nước". Đây là loại thuốc huyết áp cao đầu tiên mà bác sĩ sẽ thử.

Thuốc giúp thận của bạn thải muối và nước ra khỏi cơ thể. Bởi vì bạn có ít chất lỏng trong mạch máu (giống như vòi trong vườn không được bật hoàn toàn), do đó áp lực bên trong sẽ thấp hơn.

 • Amiloride (Midamor).
 • Bumetanide (Bumex).
 • Chlorthalidone (Hygroton).
 • Clorothiazide (Diuril).
 • Furosemide (Lasix).
 • Hydrochlorothiazide hoặc HCTZ (Esidrix, Hydrodiuril, Microzide).
 • Indapamid (Lozol).
 • Metolazone (Mykrox, Zaroxolyn).
 • Spironolactone (Aldactone).
 • Triamterene (Dyrenium).

Đôi khi bạn có thể nhận được nhiều hơn một loại thuốc lợi tiểu trong một viên thuốc.

 • Amiloride + hydrochlorothiazide (Moduretic).
 • Spironolactone + hydrochlorothiazide (Aldactazide).
 • Triamteren + hydrochlorothiazide (Dyazide, Maxzide).

Thuốc chẹn Beta

Thuốc sẽ làm chậm nhịp tim và giữ cho tim của bạn không bị ép cứng. Điều này làm cho máu đi qua các mạch của bạn với lực ít hơn.

 • Acebutolol (Sectral).
 • Atenolol (Tenormin).
 • Betaxolol (Kerlone).
 • Bisoprolol (Zebeta).
 • Carteolol (Cartrol).
 • Metoprolol (Lopressor, Toprol XL).
 • Nadolol (Corgard).
 • Nebivolol (Bystolic).
 • Penbutolol (Levatol).
 • Pindolol (Visken).
 • Propranolol (Inderal).
 • Sotalol (Betapace).
 • Timolol (Blocadren).

Thuốc chẹn Alpha

Những tín hiệu thần kinh này dừng lại trước khi chúng có thể bảo vệ mạch máu của bạn thắt chặt. Khi đó mạch được thư giãn, giúp máu có nhiều chỗ hơn để lưu thông và hạ huyết áp tổng thể của bạn.

 • Doxazosin (Cardura).
 • Prazosin (Minipress).
 • Terazosin (Hytrin).

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE)

Các thuốc ức chế men chuyển angiotensin ngăn cơ thể bạn tạo ra một loại hormone thông báo cho các mạch máu thắt chặt. Với việc ít hormone này trong cơ thể, các mạch máu của bạn sẽ mở hơn.

 • Benazepril (Lotensin).
 • Captopril (Capoten).
 • Enalapril (Vasotec).
 • Fosinopril (Monopril).
 • Lisinopril (Prinivil, Zestril)
 • Moexipril (Univasc).
 • Perindopril (Aceon).
 • Quinapril (Accupril).
 • Ramipril (Altace).
 • Trandolapril (Masta).

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II (ARBs)

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II cũng ngăn chặn cùng loại hormone (như thuốc ức chế men chuyển angiotensin) hoạt động. Cơ thể của bạn tạo ra nó, nhưng thuốc ngăn không cho hormone bám vào các cơ xung quanh mạch máu của bạn.

 • Candesartan (Atacand).
 • Eprosartan (Teveten).
 • Irbesartan (Avapro).
 • Losartan (Cozaar).
 • Telmisartan (Micardis).
 • Valsartan (Diovan).

Thuốc ức chế trực tiếp Renin

Những mục tiêu điều trị của loại thuốc này giống như quá trình mà các thuốc ức chế men chuyển angiotensin và ARB thực hiện, vì vậy các mạch máu của bạn không bị thắt chặt. Nhưng thuốc hoạt động dựa trên enzyme renin thay thế. Do đó thuốc ngăn chặn nó khỏi các phản ứng kích hoạt trước khi hormone được tạo ra.

Aliskiren (Tekturna) là một chất ức chế trực tiếp renin.

Thuốc chẹn canxi

Đôi khi thuốc được gọi là thuốc đối kháng canxi. Loại thuốc này ngăn chặn canxi thâm nhập vào một số tế bào cơ nhất định trong tim và mạch máu, vì vậy tín hiệu điện khó truyền qua hơn. Một số thuốc chẹn canxi giữ cho các mạch máu không bị thắt chặt. Những dạng khác của thuốc có thể làm chậm lại nhịp tim hoặc làm cho tim bạn hoạt động dễ dàng hơn trong việc tim ép mạnh như thế nào để đẩy máu.

 • Amlodipin (Norvasc).
 • Bepridil (Vasocor).
 • Diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac).
 • Felodipine (Plendil).
 • Isradipine (DynaCirc).
 • Nicardipine (Cardene).
 • Nifedipine (Adalat, Procardia).
 • Nisoldipine (Sular).
 • Verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan).

Chất chủ vận trung ương

Thuốc ngăn não gửi tín hiệu làm tăng nhịp tim và thu hẹp mạch máu. Những loại thuốc này còn được gọi là thuốc ức chế beta-adrenergic và thuốc chủ vận alpha trung ương.

 • Clonidine (Catapres).
 • Guanabenz (Wytensin).
 • Guanfacine (Tenex).
 • Methyldopa (Aldomet).

Ức chế adrenergic ngoại vi

Thuốc ngăn chặn các tín hiệu mà não gửi đến các mạch máu và bảo chúng thắt chặt. Tuy nhiên các bác sĩ không kê toa các loại thuốc này thường xuyên.

 • Guanadrel (Hylorel).
 • Guanethidine (Ismelin).
 • Reserpine (Serpasil).

Thuốc giãn mạch

Thuốc làm thư giãn các cơ trong thành mạch máu. Khi đó các mạch mở rộng, và máu có thể chảy qua dễ dàng hơn.

 • Hydralazine (Apresoline).
 • Minoxidil (Loniten).

Thuốc kết hợp

Một số loại thuốc được kết hợp các loại thuốc khác nhau.

 • Bisoprolol + hydrocholorthiazide (Ziac), thuốc chẹn beta và thuốc lợi tiểu
 • Carvedilol (Coreg), thuốc chẹn alpha và thuốc chẹn beta.
 • Labetalol (Normodyne, Trandate), thuốc chẹn alpha và thuốc chẹn beta.
 • Olmesartan + hydrocholorthiazide (Benicar), ARB và thuốc lợi tiểu.

Các câu hỏi liên quan