# viêm gan c có chữa khỏi ?

Bệnh Viêm Gan Do Rượu

Bệnh Viêm Gan Do Rượu

Viêm gan do rượu hầu hết thường xảy ra ở những người uống nhiều rượu trong vòng nhiều năm. Tuy nhiên, mối liên quan giữa việc uống rượu và bệnh viêm gan do rượu còn rất phức tạp. Hiện nay, bệnh thường xuất hiện ở những ...
Bệnh Viêm Gan C

Bệnh Viêm Gan C

Bệnh Viêm gan C là một dạng bệnh truyền nhiễm do virus viêm gan siêu vi Hepatitis C virus - HCV gây ra, ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề tới tế bào gan.