# lao phổi có lây không

Lao phổi và lao các cơ quan khác

Lao phổi và lao các cơ quan khác

Phổi là nơi mà vi khuẩn lao đi đến trong lần đầu tiên xâm nhập cơ thể và cũng là cơ quan bị tổn thương nhiều nhất trong các trường hợp mắc bệnh lao. Bệnh lao phổi chiếm 80% trong số tất cả các loại bệnh lao hoặc cũng có khi có ...
Diễn tiến của cơ thể bị nhiễm lao

Diễn tiến của cơ thể bị nhiễm lao

Sau khi bị “cầm tù” ở các hạch quanh rốn phổi, vi khuẩn lao thường ở dạng không hoạt động và ‘chờ đợi' cho đến một lúc nào đó có điều kiện thuận lợi sẽ phát triển thành bệnh lao thật sự. Có nhiều trường hợp các vi ...