# bệnh phenylketo niệu là gì

Bệnh Phenylketo Niệu

Bệnh Phenylketo Niệu

Bệnh phenylketo niệu là gì?Phenylketo niệu (PKU) là một di truyền hiếm gặp, gây ra bởi một axit amin gọi là phenylalanine tích tụ trong cơ thể. Phenylalanine được tìm thấy trong tất cả các protein và một số chất làm ngọt nhân tạo.Phenylalanine ...