# Amíp

Amíp phổi

Amíp phổi

Entamoeba không phải là ký sinh trùng hay gây tổn thương cơ quan hô hấp mà bệnh lý phổi-màng phổi do amíp thường chỉ là biến chứng của bệnh amíp ở ruột hoặc ngoài ruột. Bệnh lây theo đường tiêu hoá do ăn phải kén amíp. Amíp ký sinh ...