Ung thư

Xét nghiệm nội soi và sinh thiết cho ung thư dạ dày là gì?

- Cách xét nghiệm này kiểm tra thực quản và dạ dày bằng một ống dẹp, nhẹ, gọi là ống nội soi, được đưa từ miệng xuống dạ dày. Thông qua ống nội soi, bác sĩ có thể nhìn trực tiếp xuống dạ dày. Và nếu một vùng có dấu hiệu kỳ lạ, bác sĩ sẽ lấy một mô tế bào vùng đó để xét nghiệm dưới ống kính hiển vi (gọi là phương pháp sinh thiết). Do đó, sinh thiết là cách đảm bảo duy nhất để chẩn đoán ung thư.

- Kết luận cuối cùng là xét nghiệm nội soi và sinh thiết là những phương pháp tốt nhất để chẩn đoán ung thư dạ dày.