Chăm sóc trẻ bị ADHD

Trong điều tri bệnh ADHD, thuốc Atomoxetine (Strattera) được sử dụng như thế nào?

Atomoxetine (Strattera) là thuốc không kích thích đầu tiên được FDA phê chuẩn. Thuốc này dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Nó hoạt động bằng cách tăng lượng norepinephrine hóa học trong não. Chất này giúp giảm bớt các triệu chứng ADHD như hành vi tăng động và bốc đồng.

Chuyên tủ đông giá cạnh tranh