Rối loạn lưỡng cực

Trong các giai đoạn tâm trạng của rối loạn lưỡng cực thì những nguy cơ từ giai đoạn hỗn hợp ảnh hưởng đến bệnh nhân ra sao?

Trong các giai đoạn tâm trạng của rối loạn lưỡng cực thì những nguy cơ từ giai đoạn hỗn hợp ảnh hưởng đến bệnh nhân ra sao?

- Nguy cơ nghiêm trọng nhất của các giai đoạn hỗn hợp trong giai đoạn hưng cảm hoặc trầm cảm là tự tử. Những người bị rối loạn lưỡng cực có nguy cơ tự tử cao gấp 10 đến 20 lần so với những người không bị rối loạn lưỡng cực. Đáng thương thay, có đến 10% đến 15% số người mắc chứng rối loạn lưỡng cực cuối cùng đã mất mạng vì tự tử.

- Bằng chứng cho thấy trong các giai đoạn có các đặc điểm hỗn hợp, mọi người có thể có nguy cơ tự tử cao hơn so với những trường hợp trong các giai đoạn trầm cảm lưỡng cực.

- Điều trị làm giảm khả năng trầm cảm nghiêm trọng và tự tử.  Đặc biệt, dùng Lithium lâu dài, có thể làm giảm nguy cơ tự tử.

- Những người bị rối loạn lưỡng cực cũng có nguy cơ lạm dụng dược chất cao hơn. Gần 60% những người bị rối loạn lưỡng cực lạm dụng thuốc hoặc rượu. Lạm dụng dược chất có liên quan đến rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng hơn hoặc kiểm soát kém.