Ung thư

Triển vọng của liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư là gì?

- Các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm cách hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại ung thư, và hiểu rõ hơn về hệ thống phòng vệ của cơ thể.

- Các nhà khoa học cũng đang xem xét cách kết hợp liệu pháp miễn dịch với các phương pháp điều trị khác để tăng hiệu quả điều trị. Các nhà nghiên cứu thậm chí đang xem xét kết quả khả dĩ khi kết hợp 2 liệu pháp miễn dịch khác nhau.

- Câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ là: Tại sao cách này giống như các liệu pháp truyền thống, có thể chữa cho người này, nhưng lại không hiệu quả với người khác?

- Nghiên cứu không ngừng, và từ đó, các phát kiến cũng sẽ xuất hiện.