Quản lý cơn đau

Tiêm vào điểm kích hoạt (TPI - Trigger point injection) là gì?

Tiêm vào điểm kích hoạt (TPI - Trigger point injection) là một thủ tục được sử dụng để điều trị các vùng cơ đau có chứa các điểm kích hoạt, hoặc các nút cơ hình thành khi cơ bắp không được thư giãn.

Khi xảy ra nhiều lần, những nút thắt như vậy có thể được cảm nhận dưới da. Điểm kích hoạt có thể kích thích các dây thần kinh xung quanh chúng và gây đau ở một bộ phận khác của cơ thể.