Hen phế quản (hen suyễn)

Thuốc hít hydrofluoroalkane hoặc HFA là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Thuốc hít hydrofluoroalkane hoặc HFA là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Thuốc hít hydrofluoroalkane hoặc HFA (trước đây được gọi là dụng cụ hít) cung cấp thuốc thông qua một ống đựng khí dung nhỏ cầm tay.

Chúng hoạt động như một bình xịt. Bạn nhấn vào ống hít, nó phun ra thuốc và bạn hít vào.

Một dụng cụ có hình dạng như hình ống gọi là miếng đệm có thể giúp trẻ em hoặc những người khó thở sử dụng HFA sử dụng dễ dàng hơn.

Chuyên tủ đông giá cạnh tranh