Ung thư vú

Tại sao tôi cần rất nhiều bác sĩ cho bệnh ung thư vú?

Đó là cơ hội để bạn nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể nếu tất cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn tham gia ngay từ đầu khi bạn vừa được chẩn đoán mắc bệnh, như vậy thì tất cả mọi người tham gia vào việc chẩn đoán và điều trị của bạn để có thể hiểu được vấn đề và làm việc cùng nhau như một đội.