Rối loạn lưỡng cực

Rối loạn lưỡng cực có di truyền trong gia đình không?

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người mắc bệnh rối loạn lưỡng cực thường có ít nhất một người thân bị trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Trẻ em có cha hoặc mẹ mắc chứng rối loạn này có khoảng 10-25% khả năng tự phát triển rối loạn. Trẻ em có cả cha và mẹ bị rối loạn có cơ hội 10-50%.

Nếu một anh chị em sinh đôi không giống hệt nhau mắc chứng rối loạn, khả năng một anh chị em khác sẽ mắc bệnh là khoảng 10-25%. Các nghiên cứu về cặp song sinh giống hệt nhau đã chỉ ra rằng di truyền không phải là yếu tố duy nhất để xác định ai có nguy cơ mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Bởi vì các cặp song sinh giống hệt nhau có chung tất cả các gen, nếu rối loạn lưỡng cực hoàn toàn là do di truyền, thì tất cả các cặp song sinh giống hệt nhau sẽ chia sẻ rối loạn. Nhưng nếu một người sinh đôi giống hệt nhau bị rối loạn lưỡng cực, khả năng sinh đôi khác cũng bị rối loạn lưỡng cực dao động từ 40-70%.