Chăm sóc trẻ bị ADHD

Phương pháp phản hồi thần kinh (neurofeedback) được dùng trong điều trị bệnh ADHD hoạt động như thế nào?

- Phản hồi thần kinh tất cả các kỹ thuật dựa trên việc đào tạo các cá nhân để giúp họ kiểm soát bộ não của chính họ. Điều này được thực hiện bằng cách cung cấp cho họ phản hồi về những gì đang xảy ra trong não của họ mọi lúc, cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả là có sự cải thiện triệu chứng hoặc hành vi của cá nhân.

- Đối với người bị bệnh ADHD, phương pháp này, thường được thực hiện với sự hỗ trợ của một số kỹ thuật thần kinh, hướng dẫn cho người bệnh cách thay đổi các sóng não để giúp tập trung hơn. 

- Các nhà khoa học có thể nghiên cứu các tần sóng này để tìm ra các thông số phù hợp. Để hướng dẫn bệnh nhân ADHD, một chuyên gia y tế theo dõi các tần sóng não của họ cho đến khi các tần sóng này đạt đến một thông số phù hợp, chuyên gia y tế sẽ báo cho họ biết. 

- Trong suốt quá trình được huấn luyện và thực hành, cuối cùng người bệnh ADHD cũng biết cách thay đổi các sóng não của mình.

 

 

Tủ đông sài gòn giá rẻ giao hàng ngay trong ngày