Rối loạn lưỡng cực

Ổn định tâm trạng được sử dụng để điều trị giai đoạn hỗn hợp của rối loạn lưỡng cực như thế nào?

- Trong khi Lithium thường được coi là một điều trị tiêu chuẩn vàng cho chứng hưng cảm, nó có thể kém hiệu quả hơn khi chứng hưng cảm và trầm cảm xảy ra đồng thời, như trong một giai đoạn hưng cảm thể hỗn hợp. Lithium đã được sử dụng trong hơn 60 năm để điều trị rối loạn lưỡng cực. Nhưng chúng có thể mất vài tuần để có hiệu quả đầy đủ, giúp điều trị duy trì tốt hơn so với các cơn hưng cảm cấp tính. Nồng độ Lithium trong máu và các kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm khác phải được theo dõi để tránh tác dụng phụ.

- Valproic acid (Depakote) là một loại thuốc chống động kinh cũng làm giảm tâm trạng trong rối loạn lưỡng cực. Nó có tác dụng khởi phát nhanh hơn và trong một số nghiên cứu đã được chứng minh là hiệu quả hơn Lithium trong điều trị các cơn hưng cảm thể hỗn hợp.

- Một số loại thuốc chống động kinh khác, như Lamotrigine (Lamictal) và Carbamazepine (Tegretol), là cũng ổn định tâm trạng hiệu quả.