Chăm sóc trẻ bị ADHD

Ở độ tuổi nào ở trẻ, ADHD thường được đánh giá và chẩn đoán?

Bác sĩ có thể sẽ không đề xuất đánh giá ADHD ở trẻ trước tuổi 4. Nhiều thứ như thiếu sự tập trung lâu và không ngồi yên như một đứa trẻ nhỏ hơn thế.

Sự chậm nói ở độ tuổi trẻ cũng có thể bị nhầm lẫn với hội chứng ADHD. Một bác sĩ sẽ không đưa ra chẩn đoán chắc chắn về ADHD cho đến khi các triệu chứng của con bạn tồi tệ hơn so với những gì có thể xảy ra với trẻ cùng lứa tuổi.

Tủ đông sài gòn giá rẻ giao hàng ngay trong ngày