Hen phế quản (hen suyễn)

Những xét nghiệm nào được sử dụng để chẩn đoán hen suyễn dị ứng?

Bác sĩ có thể thực hiện xét nghiệm để xem nguyên nhân gây ra bệnh hen suyễn dị ứng của bạn là gì. Có hai phương pháp xét nghiệm phổ biến nhất (và được khuyến nghị) đó là:

  • Chích da của bạn với một lượng nhỏ chất gây dị ứng và đo kích thước của các vết sưng đỏ sau 20 phút.
  • Một xét nghiệm máu được gọi là xét nghiệm IgE hoặc sIgE.

Chuyên tủ đông giá cạnh tranh