Vitamin và thực phẩm chức năng

Những tương tác gì cần xem xét khi dùng biotin?

Những tương tác gì cần xem xét khi dùng biotin?

Nếu bạn thường xuyên dùng bất kỳ loại thuốc nào, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi bạn bắt đầu sử dụng chất bổ sung biotin. Biotin có thể làm suy yếu tác dụng của một số loại thuốc.

Ngược lại, nhiều loại thuốc có thể làm giảm nồng độ biotin, bao gồm cả một số loại kháng sinh. Không những thế một số loại thuốc động kinh có thể làm giảm sự hấp thụ biotin từ thực phẩm. Một chất bổ sung, axit lipoic, cũng có thể làm tăng nhu cầu biotin. Ăn lòng trắng trứng sống thường xuyên cũng có thể làm giảm mức độ biotin trong cơ thể.