Hen phế quản (hen suyễn)

Những loại vắc xin cúm nào cho người mắc hen suyễn ?

Có 2 loại vắc xin cúm bao gồm dạng tiêm và dạng xịt mũi. Dạng tiêm phòng được chế tạo bằng virus cúm mất hoạt tính và có tác dụng lâu dài.

Dạng xịt mũi được gọi là Flumist (vắc xin có siêu vi trùng còn sống nhưng đã làm yếu đi) có tác dụng không được lâu dài.

Những người mắc bệnh hen suyễn được khuyến khích nên sử dụng vắc xin tiêm phòng chứ không phải là dạng xịt mũi.

Một số lựa chọn khác bao gồm: 

Tiêm trong da thay vì vào cơ cho đối tượng từ 18 đến 64 tuổi.

Vắc xin không trứng cho đối tượng từ độ tuổi 18 đến 49 mắc dị ứng trứng.

Vắc xin với liều lượng cao thường được dùng cho đối tượng từ 65 tuổi trở lên vì có hiệu quả tốt hơn.

Chuyên tủ đông giá cạnh tranh