Chăm sóc trẻ bị ADHD

Những loại thuốc không kích thích nào có thể được sử dụng kết hợp với thuốc kích thích dành cho điều trị ADHD?

Atomoxetine (Strattera), clonidine hydrochloride (Kapvay) và guanfacine (Intuniv) thường được sử dụng trị liệu  kết hợp (bổ trợ) với một chất kích thích.

Các nghiên cứu cho thấy rằng thuốc không có chất kích thích được dùng cùng với thuốc có chất kích thích có thể giúp điều trị ADHD đạt hiệu quả hơn.

Tủ đông sài gòn giá rẻ giao hàng ngay trong ngày