Rối loạn giấc ngủ

Những loại thuốc hữu ích giúp điều trị hội chứng chân không yên liên quan đến buồn ngủ quá mức?

Những loại thuốc hữu ích giúp điều trị hội chứng chân không yên liên quan đến buồn ngủ quá mức?

Một số loại thuốc rất hữu ích để điều trị các triệu chứng của hội chứng chân không yên hoặc gây ngủ sâu. Chúng bao gồm: Thuốc chống động kinh như carbamazepine, gabapentin và valproate. Horizant (gabapentin enacarbil) là một loại thuốc mới hơn được sử dụng trong điều trị hội chứng chân không yên. Nó không được phát triển như một loại thuốc chống động kinh.

Ngoài ra các thuốc chống parkin như levodopa / carbidopa, pergolide, pramipexole, và ropinirole. Benzodiazepine như clonazepam, diazepam, lorazepam và temazepam. Opiates như codein, methad. Bởi vì những loại thuốc này chưa được so sánh kỹ lưỡng trong các nghiên cứu, do đó cách tiếp cận tốt nhất là bắt đầu với từng loại và xem nó hoạt động như thế nào.

Nếu nó không hiệu quả, hãy làm việc với bác sĩ của bạn để tìm một giải pháp thay thế. Trong trường hợp nghiêm trọng, sự kết hợp của các loại thuốc cũng có thể giúp hoạt động tốt nhất.