Rối loạn lưỡng cực

Những loại thuốc đã được chứng minh hiệu quả để điều trị chứng rối loạn vận động muộn?

Các loại thuốc deutetrabenazine (Austedo) và valbenazine (Ingrezza) đã được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị người lớn mắc chứng rối loạn vận động muộn.