Chăm sóc trẻ bị ADHD

Những khó khăn của chứng khó học toán (dyscalculia) là gì ?

Những đứa trẻ mắc chứng khó học toán (dyscalculia) thường sẽ gặp khó khăn trong những việc:

  • Gặp khó khăn các từ như "lớn hơn" và "nhỏ hơn" với hàng chục (ví dụ phải tính bao nhiêu thời gian để hoàn thành bài tập).
  • Gặp khó khăn với toán học cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia).
  • Khó khăn trong việc đọc số thành chữ (ví dụ như trẻ không nhận ra số "2" là chữ "hai")
  • Khó khăn khi tính toán các công thức phân số.
  • Gặp khó khăn với các cột, bảng, hình học không gian trong toán học.
  • Hay đếm sai tiền hoặc thối nhầm.
  • Khó khăn trong việc nhớ các số điện thoại hoặc những mã số dài.
  • Hay lộn trong việc xác định thời gian, cách đọc đồng hồ chính xác.

 

 

 

 

 

 

 

Tủ đông sài gòn giá rẻ giao hàng ngay trong ngày