Lão hóa và sức khỏe

Những điều kiện nào đóng vai trò gây mất thính giác?

Một số điều kiện bao gồm độ tuổi, bệnh tật và yếu tố di truyền, có thể đóng vai trò gây nên sự mất thính giác.

Cuộc sống hiện đại cũng đã góp phần là một trong các yếu tố gây hại cho tai, bao gồm việc sử dụng một số loại thuốc và việc chịu đựng rất nhiều tiếng ồn ào xảy ra liên tục.