Ung thư

Những ai sẽ thực hiện quá trình chụp CT?

Một kỹ thuật viên bức xạ sẽ thực hiện chụp CT.

Trong khi xét nghiệm, bạn sẽ được nằm trên bàn, bên trong một máy CT lớn, hình bánh vòng.

Khi bàn từ từ di chuyển qua máy quét, các tia X sẽ được chiếu xoay quanh cơ thể bạn. Việc nghe thấy tiếng ồn ào hoặc ù là rất bình thường.

Chuyển động có thể làm mờ hình ảnh, vì vậy bạn sẽ được yêu cầu nằm yên, và đôi khi cần phải nín thở.