Ung thư

Nên mang gì khi đến gặp bác sĩ để thảo luận kế hoạch hóa trị?

- Lập một danh sách toàn bộ những gì bạn thắc mắc, và nhờ bác sĩ giải thích.

- Để nhớ được từng chi tiết, có thể dẫn theo bạn bè hoặc người thân đi cùng. Liệt kể tất cả các loại thuốc và chất bổ sung bạn sử dụng, vì chúng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hóa trị.

- Bác sĩ có thể yêu cầu bạn ngừng sử dụng loại thuốc nào đó trước khi bắt đầu điều trị và hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.