Rối loạn lưỡng cực

Một nhóm hỗ trợ sẽ giúp điều trị rối loạn lưỡng cực hay không?

- Một nhóm hỗ trợ có thể là một trợ giúp lớn. Bạn nhận được sự khuyến khích, học các kỹ năng đối phó và chia sẻ mối quan tâm.

- Kết quả là bạn có thể cảm thấy ít bị cô lập hơn. Thành viên gia đình và bạn bè cũng có thể được hưởng lợi từ một nhóm hỗ trợ. Họ có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh này, chia sẻ mối quan tâm của họ và học cách hỗ trợ tốt nhất cho những người thân yêu mắc chứng rối loạn lưỡng cực.