Lão hóa và sức khỏe

Mất thính giác là gì?

Khi bị mất thính giác nghiêm trọng, bệnh nhân vẫn có thể nghe được một số âm thanh nhưng rất kém. Ngay cả khi người khác đang sử dụng giọng nói bình thường, họ vẫn khó có thể nghe được âm thanh này. Họ chỉ có thể nghe thấy được những âm thanh rất lớn.