Chăm sóc trẻ bị ADHD

Liệu trẻ bị ADHD có nên tham gia vào một lớp huấn luyện hay không?

- Việc "huấn luyện" là một lĩnh vực mới mẻ có liên quan đến việc điều trị bệnh ADHD ở trẻ em. Các chương trình huấn luyện trẻ bị ADHD có nghĩa nhằm để giúp đỡ cho các bé đạt được nhiều kết quả tốt hơn trong các lĩnh vực khác nhau trong đời sống của chúng bằng các việc đặt ra các mục tiêu và giúp trẻ tìm ra hướng để đạt được các mục tiêu đó.

- Tuy nhiên, mặt hạn chế của phương pháp này là đứa trẻ phải đủ trưởng thành và đủ nhiệt tình, hăng hái mới có thể làm việc với huấn luyện viên.