Rối loạn lưỡng cực

Liệu pháp chống co giật (ECT-electroconvulsive therapy) là gì và làm thế nào nó có thể giúp điều trị chứng rối loạn lưỡng cực?

Các bác sĩ sử dụng liệu pháp chống co giật (ECT - Electroconvulsive therapy), còn được gọi là liệu pháp sốc điện, để điều trị cho những người nhập viện bị trầm cảm nặng hoặc hưng cảm, tự tử, tâm thần hoặc kích động liên tục và không thể tự chăm sóc bản thân. Nó có tác dụng cho gần 75% số người.

Liệu pháp chống co giật (ECT- Electroconvulsive therapy) là một trong những cách nhanh nhất để làm giảm các triệu chứng ở những người bị hưng cảm hoặc trầm cảm nặng. Nó không phải là "phương sách cuối cùng". Thay vào đó, các bác sĩ nên cân nhắc điều này sớm hơn khi thuốc không có hiệu quả hoặc khi khẩn cấp để giảm bớt các triệu chứng nghiêm trọng, chẳng hạn như khi trầm cảm gây ra suy nghĩ tự tử hoặc rối loạn tâm thần cần được chăm sóc nhanh chóng.