Rối loạn lưỡng cực

Lamotrigine (Lamictal) được sử dụng như thế nào để điều trị rối loạn lưỡng cực loại II?

Thuốc này được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA-Food and Drug Administration) chấp thuận để điều trị duy trì rối loạn lưỡng cực ở người lớn. Nó đã được tìm thấy để giúp trì hoãn các cơn tâm trạng trầm cảm, hưng cảm, hưng cảm thay đổi theo cường độ từ nhẹ (một dạng hưng cảm nhẹ hơn) và các giai đoạn hỗn hợp ở những người được điều trị bằng liệu pháp tiêu chuẩn. Nó đặc biệt hữu ích trong việc ngăn chặn các giai đoạn ở mức thấp.