Hen phế quản (hen suyễn)

Làm thế nào xét nghiệm kích thích với Methacholine (methacholine challenge test - MCT) có thể giúp chẩn đoán hen?

Xét nghiệm kích thích với Methacholine là một loại xét nghiệm về chức năng phổi, thường được sử dụng để chẩn đoán hen suyễn.

Trong quá trình này, bạn hít vào một lượng hơi methacholine tăng dần trước và sau khi đo phế dung kế, tương tự một xét nghiệm để đo tốc độ và lượng khí bạn có thể thổi ra bao nhiêu.

Nếu chức năng phổi của bạn giảm từ 20% trở lên sau khi dùng liều thấp methacholine, điều đó cho thấy bạn bị hen suyễn.

Chuyên tủ đông giá cạnh tranh