Quản lý căng thẳng

Làm thế nào tôi có thể nhận được hỗ trợ để giúp quản lý căng thẳng?  

Tìm kiếm những chương trình hỗ trợ xã hội. Dành thời gian với những người bạn thích. Bạn cũng có thể tìm cách điều trị với một nhà tâm lý học hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần khác được đào tạo về quản lý căng thẳng hoặc kỹ thuật phản hồi sinh học để tìm hiểu những cách lành mạnh giúp đối phó với sự căng thẳng trong cuộc sống của bạn.  

Tủ đông sài gòn giá rẻ giao hàng ngay trong ngày