Mụn trứng cá

Làm thế nào tôi có thể ngăn ngừa mụn trứng cá?

Làm thế nào tôi có thể ngăn ngừa mụn trứng cá?

Nhiều bác sĩ tin rằng không có cách nào để ngăn ngừa mụn trứng cá.

Phương pháp điều trị có thể kiểm soát mụn trứng cá và hạn chế mụn trứng cá trong tương lai.

Chăm sóc da hợp lý được khuyến khích, đặc biệt là trong những năm thiếu niên.

Những điều cơ bản bao gồm: Việc  tắm hàng ngày và rửa mặt và tay bằng xà phòng kháng khuẩn nhẹ không mùi.