Quản lý cơn đau

Làm thế nào mà vật lý trị liệu được sử dụng để kiểm soát cơn đau mãn tính?

Vật lý trị liệu giúp giảm đau bằng cách sử dụng các kỹ thuật đặc biệt giúp cải thiện chuyển động và chức năng.

Cùng với các kỹ thuật căng cơ, tăng cường và giảm đau, một nhà trị liệu vật lý có thể sử dụng liệu pháp kích thích thần kinh bằng dòng điện qua da (TENS) để hỗ trợ điều trị.