Quản lý cơn đau

Làm thế nào mà bơm truyền giảm đau được sử dụng để quản lý đau mãn tính?

Bơm truyền giảm đau (Patient-controlled analgesia - PCA) sẽ do bệnh nhân tự điều chỉnh lượng thuốc giảm đau của mình là một phương pháp kiểm soát cơn đau khác.

Bằng cách bệnh nhân sẽ nhấn nút trên máy bơm vi tính, bạn có thể tự cho mình một liều thuốc giảm đau được đo lường trước. Bơm được kết nối với một ống nhỏ truyền thuốc vào tĩnh mạch ngay dưới da, hoặc vào khu vực cột sống.

Điều này thường được sử dụng trong bệnh viện.