Rối loạn lưỡng cực

Làm thế nào là liệu pháp chống co giật (ECT - Electroconvulsive therapy) được sử dụng để điều trị rối loạn lưỡng cực loại I?

- Mặc dù có danh tiếng đáng sợ, nhưng liệu pháp chống co giật (ECT - electroconvulsive therapy) là một phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả cho cả các triệu chứng hưng cảm và trầm cảm.

- ECT thường được sử dụng để điều trị các dạng trầm cảm hoặc hưng cảm nghiêm trọng trong rối loạn lưỡng cực loại I khi thuốc có thể không hiệu quả hoặc có khả năng hoạt động đủ nhanh để mang lại triệu chứng.