Tăng động (ADD-ADHD)

Làm thế nào để tôi biết mình bị căng thẳng?

Khi bạn đối mặt với điều gì đó không muốn làm, nó có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng.

Tạm ngừng công việc "đáng sợ" đó để có thể nhẹ nhõm tạm thời. Nhược điểm là bạn sẽ vẫn phải giải quyết công việc của mình trong tương lai, điều này có thể khiến bạn cảm thấy tội lỗi hoặc tức giận và khiến bạn căng thẳng.

Nếu căng thẳng tệ đến mức để khiến bạn không hoàn thành được công việc, ngoài ra nó cũng ảnh hưởng đến bạn theo những cách khác, như:

  • Khó ngủ
  • Suy nghĩ không ngừng
  • Thiếu năng lượng hoặc khó tập trung
  • Nhức đầu hoặc căng cơ