Vắc-xin cho người lớn

Khi nào tôi nên tiêm chủng ngừa Tdap?

Bạn có thể được tiêm vắc-xin Tdap nếu bạn bị cắt hoặc bỏng nặng và chưa bao giờ nhận được liều trước đó. Vết cắt hoặc bỏng nặng làm tăng nguy cơ mắc bệnh uốn ván.

Vắc-xin Tdap có thể được tiêm bất cứ lúc nào trong năm. Chỉ cần một lần tiêm. Nó có thể được tiêm cùng với các loại vắc-xin khác. Tdap có thể được sử dụng bất kể khoảng thời gian kể từ khi vắc-xin Td cuối cùng được tiêm. Vắc-xin Tdap có thể được sử dụng an toàn cho cả những người từ 65 tuổi trở lên, theo khuyến nghị năm 2013 của CDC.