Quản lý cơn đau

Khi nào tôi nên gọi bác sĩ về viêm bao hoạt dịch?

Viêm bao hoạt dịch xảy ra khi túi nhỏ chứa đầy chất lỏng nằm ở gần khớp của bạn bị kích ứng và sưng. Gọi cho bác sĩ nếu bạn xuất hiện các triệu chứng như:

  • Đau ở phía trong hoặc ngay gần khớp đã kéo dài hơn một vài ngày.
  • Bạn không thể di chuyển vùng bị ảnh hưởng.
  • Bị sưng bất thường ở gần khớp, chẳng hạn như khuỷu tay.
  • Sốt kèm theo các triệu chứng của viêm bao hoạt dịch.