Hỏi và đáp về coronavirus

Khi đã nhiễm virus corona (Covid-19), cơ thể có được miễn dịch sau này?

Khi đã nhiễm virus corona (Covid-19), cơ thể có được miễn dịch sau này?

Khi cơ thể hồi phục sau khi bị nhiễm bệnh, cơ thể sẽ tự phản kháng với virus đó sau này. Tuy nhiên, khả năng miễn dịch này không phải luôn luôn kéo dài hoặc hiệu quả triệt để và có thể giảm dần theo thời gian. 
Hiện nay do là chủng virus mới nên người ta vẫn chưa biết khả năng miễn dịch có thể kéo dài bao lâu sau khi bị nhiễm bệnh.