Vô sinh và sinh sản

Hiến trứng có thể được sử dụng để điều trị vô sinh nữ như thế nào?

- Hiến trứng. Điều này có thể giúp bạn nếu bạn có buồng trứng không hoạt động đúng nhưng bạn có tử cung bình thường.

- Nó liên quan đến việc loại bỏ trứng từ buồng trứng của người hiến tặng đã dùng thuốc sinh sản (thuốc tăng khả năng thụ thai). Sau khi thụ tinh trong ống nghiệm, bác sĩ sẽ chuyển trứng đã thụ tinh vào tử cung của bạn.